Home » 15 augustus 2022 – Zienswijze bestemmingsplan Nieuw Vredenoord

15 augustus 2022 – Zienswijze bestemmingsplan Nieuw Vredenoord

Belangrijke inzet is beter te implementeren dat het gebied deel uit maakt van Natuur Netwerk Nederland (NNN). De AVN heeft zich eerder met succes verzet tegen (uitbreiding van) bouw in NNN in Sorghvliet (Den Haag) en de Paauw (Wassenaar). We vragen het College het bestemmingsplan aan te passen door in het gebied dat behoort tot het NatuurNetwerk Nederland geen bebouwing toe te staan, dan wel bebouwing te beperken tot het deel langs de Vliet. Het gebied dat nu grotendeels bos is, heet te worden veranderd in een landgoed, maar in feite wordt het meer een villapark. We vragen aan de kant van Molenvliet meer aaneengesloten bos te behouden/ te ontwikkelen, dat aansluit op belendend bos. Geen bouw of op zijn minst minder bouw in Natuur Netwerk Nederland In de huidige situatie liggen er enkele kleine gebouwtjes en verharding van verlaten tennisbanen, en een open veld. Voor het overige bestaat het terrein uit aaneengesloten bos. De provincie heeft eerder in een brief geschreven dat een eerste plan te ingrijpend was voor de natuur en heeft geadviseerd het bouwen te beperken tot het voorste deel van het gebied i. In het huidige plan zijn de geplande gebouwen inderdaad opgeschoven richting Vliet. Omdat het gaat om NatuurNetwerk Nederland, stelt de AVN voor, mocht er toch worden gebouwd, minder te bouwen door gebouwen aan de ‘niet Vliet’ kan t te schrappen, conform de brief van de Provincie, en alleen de bouwen aan de kant van de Vliet.