Home » 14 september 2022 – inspraak Actualisatie Haagse aanpak stikstof

14 september 2022 – inspraak Actualisatie Haagse aanpak stikstof

Stikstof emissie verminderen is van groot belang voor de kwaliteit van de drie bijzondere, beschermde natuurgebieden bij Den Haag: Meijendel, Westduinen en Solleveld. Maar uiteraard ook voor het vele andere groen dat de stad rijk is. Minder brandnetels en bramen, meer orchideeën en andere bijzondere planten ! Maar zoals we allemaal weten, de vermindering is een lastige opgave. Gelukkig worden in de Commissie brief veel maatregelen genoemd die eraan zullen bijdragen: uitbreiding van de milieuzone, snelheidsverlaging, energietransitie, walstroom, gebruik van elektrisch materieel voor duin en strand beheer, duurzamere strandpaviljoens, duurzame bouwprocessen, sluiting van de asfalt centrale. De meeste van deze maatregelen dragen tegelijk bij aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Die zijn dus gunstig voor natuur en klimaat. Dat geldt ook voor het opheffen van het parkeerterrein aan het Zwarte Pad. We bevelen aan dat te doen, liefst helemaal, of in ieder geval deels. Er zijn immers goede alternatieven, OV en fiets, en er is een nieuwe parkeergarage gebouwd. Solar carports zijn inderdaad een goed idee voor andere parkeer terreinen, buiten de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Ook zijn maatregelen nodig bij Solleveld langs de Monsterseweg. Daar wordt enorm veel gebouwd Grote aangesloten of goed verbonden natuurgebieden zijn goed voor de biodiversiteit. Op kleine eilanden sterven soorten sneller uit.