Home » 14 juni 2022 Inspraak Raadscommissie Ruimte over Binckhorst

14 juni 2022 Inspraak Raadscommissie Ruimte over Binckhorst

Wat we lezen over de “Doorontwikkeling” klinkt veel belovend: 1. de regie weer in handen, 2. er komen kaders, 3. er komen studies naar bezonning en windhinder, 4. met de Omgevingswet wordt participatie verplicht. Over die regie: die wordt essentieel want dat ‘organisch ontwikkelen’ is tot nu toe niet echt een succes te noemen. Het heeft vooral geleid tot veel ànorganisch steen en weinig organisch groen. En we lezen: het kan nog lang duren voordat dat het beloofde groen er komt. Bijvoorbeeld het Waterfrontpark. Er ligt een visie, er is veel mooi beleid, maar nú moeten er garanties komen, keuzes gemaakt, en vooral worden uitgevoerd! Met een strak kader, bijvoorbeeld het beperken van het oppervlak verharding in het Waterfrontpark tot maximaal 20%. Het doel is duidelijk, meer groen.