Home » 14 april 2023 – Aanbiedingsbrief ‘aanzet tot Masterplan Natuur Zoetermeer; deel 1 het Buytenpark’

14 april 2023 – Aanbiedingsbrief ‘aanzet tot Masterplan Natuur Zoetermeer; deel 1 het Buytenpark’

Hierbij bieden wij u het eerste deel aan van een aanzet tot een Masterplan voor de Natuur in Zoetermeer. Dit werkstuk is ontwikkeld door de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark en bevat een oproep aan alle bestuurders van de Zoetermeerse regio om extra maatregelen te nemen ter bescherming van de natuur. Dit om te beginnen in het Buytenpark van Zoetermeer. De oproep beoogt uiteindelijk te bereiken dat alle Natuur bestemde delen in Zoetermeer voor wat betreft landschap en biodiversiteit een beschermde status houden of krijgen zodat daar de rust en stilte zoveel mogelijk behouden kunnen blijven. Volgens onze Stichting zou dat onder meer moeten inhouden d at er duidelijke afschermingen komen van gebieden die een andere bestemming hebben. Zo stellen wij voor om steeds binnen minimaal een afstand van 250 meter van elk Natuur bestemd gebied een bufferzone in acht te nemen waarbinnen geen nieuwe bebouwing kan k omen en het geluid en lichtniveau worden beperkt. Wat het Buytenpark betreft zou dit zo snel mogelijk moeten gelden voor de directe omgeving van SnowWorld.

 

Bijlagen:

Aanzet Masterplan Natuur; Buytenpark (1) »

Aanzet Masterplan Natuur; Buytenpark (2) »