Home » 13 juni 2022 AVN brief Buitenplaats Leyenburg

13 juni 2022 AVN brief Buitenplaats Leyenburg

Houd de natuurwaarden in Buitenplaats Leyenburg in stand. Van de voormalige buitenplaats, ééns zeven hectare groot, resteren nog een beboomde oprijlaan en een waterpartij in een groen perk. Er staan monumentale bomen, een kastanje en een dubbele rij lindes. Tussen de kiosk en de frietkraam ligt een mooie groenstrook, waarin ook nog een vijvertje ligt. Hierin staan volwassen bomen, waaronder een hele fraaie beuk. De buitenplaats behield bij het vertrek van de openluchtschool een groenbestemming. Het besluit werd mede gebaseerd op een advies van de Nederlandse Tuinenstichting om de oude waarde van de buitenplaats in ere te herstellen en aan te vullen. Nu de gemeente er het restant van de openluchtschool, in gemeentelijk bezit, slopen wil om er tijdelijke woningen bouwen ten behoeve van zorgdoelgroepen en statushouders vragen wij om het volgende: Tast bij de eventuele bouw de natuurwaarden op de bouwlocatie niet aan. Vergroot het bouwoppervlak niet. Erachter staat een monumentale kastanje en opzij ervan staan lindes. Ten behoeve van het verleggen van leidingen door Dunea staan daar aanwezige kiosken in de weg. Wanneer deze naar achter worden geplaatst en vergroot vragen wij dit zo te doen dat ze niet aan de rand van de eerder genoemde vijver komen te staan.