Home » 12 september 2023 – Brief over de gemeentelijke evaluatie van de nota “Eyeline & Skyline”

12 september 2023 – Brief over de gemeentelijke evaluatie van de nota “Eyeline & Skyline”

Bij deze de reactie van de AVN op de Evaluatie van de Nota Eyeline & Skyline over hoogbouw. In de Evaluatie van de Nota Eyeline & Skyline wordt voorgesteld ecologen verplicht in te huren bij grootschalige projecten. Dat is zeker een goed idee. Maar niet pas betrekken aan het eind van het proces, zoals ons overkwam bij Binck City Park. Op zo’n moment kan er alleen nog voor worden gezorgd dat nestkastjes niet op het zuiden worden gericht. Het is dus belangrijk ecologie/natuur/groen structureel vanaf het begin te integreren. Al bij het in de Evaluatie voorgestelde plan voor hoogtezonering op gebiedsniveau. Wanneer moet worden besloten waar de hoogbouw komt en hoe deze is georiënteerd. De Nota Eyeline & Skyline biedt kansen voor natuur en groen. verdichting door hoogbouw wordt geclusterd bij knooppunten van het openbaar vervoer 100% van de footprint komt terug als buitenruimte (hier wordt helaas echter ‘nauwelijks’ aan voldaan) toepassing van het Puntensysteem Natuurinclusief bouwen In de Binckhorst is weinig groen. Er zou een Waterfrontpark komen. We dachten aan groene daken zoals bij het Europees Octrooibureau (EPO), daar is een natuurgebiedje op het dak. Zo kun je het groen vergroten. De AVN maakte zelfs een foldertje, ‘Natuur kan het dak op’. In Zuidwest is de situatie anders. Daar zijn groenstroken op maaiveld met bomen tussen de gebouwen. Dat biedt kansen voor de egel, icoonsoort in onze provincie. Maar de groenstroken worden vervangen door daktuinen op garages in het midden van gebouwen. Daar geldt: laat de binnenterreinen aansluiten op het openbaar groen. Egels kunnen niet traplopen en bomen komen in de schaduw niet goed tot ontwikkeling.