Home » 11 april 2023 – Bezwaar tegen het besluit voor kap van 38 bomen op bestaand terrein van Madurodam vanwege de in het besluit opgenomen locatie voor de compensatie daarvan

11 april 2023 – Bezwaar tegen het besluit voor kap van 38 bomen op bestaand terrein van Madurodam vanwege de in het besluit opgenomen locatie voor de compensatie daarvan

Volgens de verleende omgevingsvergunning per 1 maart 2023 worden voor de uitbreiding van Madurodam behalve in het uitbreidingsgebied (waar een kapaanvraag voor ligt, maar nog geen besluit is genomen) ook 38 bomen gekapt op het huidige terrein van Madurodam, dus binnen de grenzen van het bestaande Madurodam. In het besluit is ook een voorstel voor compensatie opgenomen. Volgens de kaarten bij het besluit lijken de bomen deels aan te sluiten op het huidige bos. Het is daarom van groot belang dat de bomen worden gecompenseerd. Het voorstel in de omgevingsvergunning is 23 van de gekapte bomen te compenseren in de omgeving, en de overige 15 tussen ecowal en olifantenpad. We hebben bezwaar tegen het besluit vanwege de locatie waar de 15 bomen worden gecompenseerd en de voorgestelde soorten beplanting daar, en opmerkingen over de compensatie van de 23 bomen, en stellen alternatieven voor. Ook is het bijgevoegde ecologisch advies niet in overeenstemming met de werkelijke situatie. Zie ook de aangenomen Motie Degelijke natuuronderzoeken (Partij voor de Dieren van 9 februari jl.) Samenvattend: Wij vragen u voor de bomen op eigen terrein van Madurodam niet te compenseren tussen ecowal en olifantenpad, en stellen alternatieve locaties voor. We hebben ook bezwaar tegen de beplanting die wordt voorgesteld op de bij de vergunning gevoegde tekeningen van dit gebied tussen ecowal en olifantenpad.