Home » 10 april 2024 – Brief natuurwaarden Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer

10 april 2024 – Brief natuurwaarden Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer

In 2022 (brief 19 mei gaat hierbij) brachten wij het belang van een zoneringsplan voor natuur en recreatie in de Nieuwe Driemanspolder onder de aandacht van de coördinerend gemeente Zoetermeer.

Voor ons, als natuurorganisaties, waren de belangrijkste redenen hiervoor:

– Bescherming van en voorkoming van verstoring van de bijzonder rijke fauna in de Nieuwe Driemanspolder.

– Duidelijkheid over waar wordt gekozen voor de hoofdfunctie natuur en waar voor de hoofdfunctie recreatie.

Dit laatste ook om niet iedere keer weer over elk detail, wens en verzoek een nieuwe afweging te moeten maken. De waterbergingsfunctie staat hierbij vanzelfsprekend niet ter discussie.