Home » 1 juni 2024 – Zienswijze op het conceptbesluit bouwen van twee woningen in een gebied binnen het bestemmingsplan Vlietvoorde.

1 juni 2024 – Zienswijze op het conceptbesluit bouwen van twee woningen in een gebied binnen het bestemmingsplan Vlietvoorde.

Zienswijze op het conceptbesluit omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) bouwen van twee woningen in een gebied binnen het bestemmingsplan Vlietvoorde, wat de bestemming ‘groen’ heeft.

 

In het conceptbesluit constateert u dat de aangeboden Ruimtelijke onderbouwing (Lodewijck groep, 24-1-24) als ‘goed’ wordt gekwalificeerd, en dat daarom de vergunning verleend kan worden. De AVN is het daar niet mee eens om de volgende redenen:

 

  • 1. De ruimtelijke onderbouwing is niet juist
  • 2. De ruimtelijke onderbouwing is onvolledig
  • 3. Met deze vergunning wordt het toegestane bebouwde oppervlak binnen de Duivenvoordecorridor overschreden