Home » Cursussen

Cursussen

In het voorjaar van 2015 start de cursus ‘Leer het (stads)Landschap Lezen’. Hierbij wordt het landschap rond Den Haag behandeld in 5 theorielessen en 5 ondersteunende excursies. Nadere gegevens over plaats, tijden en prijs volgt nog.
De lesstof bestaat uit de volgende onderwerpen:

Kustvorming – Strandwallen – Jonge duinen – Kleiafzettingen – Veenvorming
Dwarsdoorsnede kust – Groene Hart

Water in de stad
Waterscheiding – zoete kwel – zoute kwel – afkoppeling  hemelwater – waterberging – schouw –  vis-habitats – natuurvriendelijke oevers – recreatie

Groensoorten in kwaliteit
Stadsbomen – Wijk en buurtgroen – Parken en landgoederen – Parkbos – Natura 2000-terreinen

Ecologische verbindingen van buiten naar binnen
Blauw groene slinger – groene wiggen in de stad – verbinding Noord-Zuid door de stad – Welke fauna tot waar? – eilandstructuren – monitoring – successie – gradiënten.

Stedelijke invloed op de stadsnatuur vice versa
Hondenuitlaat – CO2 emissie – Opworteling – Versteende tuinen – Hoge harde oevers – Beheer –

Excursies
– Haagse Beek (historie – natuur of cultuur)
– Voorlinden of Parkbos Waalsdorp  (achterduinbos, jonge duinen)
– Veenzijdse polder (Strandvlakte, veenweide, bufferzone, agrarische betekenis)
– Solleveld, (Hakhoutcultuur en historische akkers, oude duinen)
– Vinexlocaties (nieuwe natuur in de stad, beheer)