Home » Voorpagina

Een zonnige toekomst voor Sunny Court

 
 

Sunny Court is een klein groen pareltje in een gebied met veel steen. Het is zeer geliefd bij de omwonenden, die het ook beheren. Het ligt wat verstopt aan de zeezijde van de Laan van Meerdervoort, niet ver van het Verversingskanaal. Er is een speeltuin en een rustig deel voor de natuur, naast een blinde muur. ’s Nachts is het afgesloten.

Behoud Duinvallei Watergat

 
 

In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, duinvallei het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare Natura 2000 duingebied. Het zou een prachtig stuk kostbare nieuwe natuur kunnen opleveren. De gemeente Westland lijkt die kans nu te laten liggen. De vereniging Natuurlijk Delfland is het daar niet mee eens en laat het er niet bij zitten.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel campagne “Maak grijs groener”

Geplaatst op
 
 

In een grote stad als Den Haag is er, naast de drie Natura 2000-gebieden, de ca. 940 ha grote parken, de vele groene landgoederen, de lanen en recreatiegebieden uiteraard ook veel grijs. Met grijs wordt natuurlijk de bebouwing en bestrating bedoeld.
De slogan “maak grijs groener” is door het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen voor een landelijke campagne, begonnen op 13 oktober 2020.

Kustbeschermers leggen zich niet neer bij verlengen pilot strandhuisjes Kijkduin

Geplaatst op
 
 

De gemeente Den Haag heeft besloten om de ‘proef’ met de veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand bij Kijkduin, met vijf jaar te verlengen. Het voorstel van de Haagse Stadspartij om eerst nog een uitgebreid onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur, werd niet gehonoreerd. Samen met de NMZH, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud KNNV en het Zuid-Hollands Landschap neemt de AVN nieuwe stappen

Het relaas van een lantaarn

 
 

In het kader van de restauratie van de Japanse tuin in Clingendael werd historisch onderzoek gedaan naar de chrysantlantaarn die in slechte staat verkeerde. Na veel reparatiestappen staat er nu uiteindelijk een Hollandse replica. AVN-portefeuillehouder Joost Gieskes schreef er een boekje over.

Havennatuur in Scheveningen

Geplaatst op
 
 

Ooit was de verkoop van duinzand een goede handel. Via vaarten werd het afgegraven zand afgevoerd. Den Haag is die mooie stad achter de duinen die nog overgebleven zijn. Oplettende Hagenaars en Hagenezen kunnen overal in die stad kleine en grotere overblijfselen terugvinden van de duinnatuur die zich hier uitstrekte.