Home » NIEUWS » Pagina 3

Het relaas van een lantaarn

 

In het kader van de restauratie van de Japanse tuin in Clingendael werd historisch onderzoek gedaan naar de chrysantlantaarn die in slechte staat verkeerde. Na veel reparatiestappen staat er nu uiteindelijk een Hollandse replica. AVN-portefeuillehouder Joost Gieskes schreef er een boekje over.

Havennatuur in Scheveningen

Geplaatst op
 

Ooit was de verkoop van duinzand een goede handel. Via vaarten werd het afgegraven zand afgevoerd. Den Haag is die mooie stad achter de duinen die nog overgebleven zijn. Oplettende Hagenaars en Hagenezen kunnen overal in die stad kleine en grotere overblijfselen terugvinden van de duinnatuur die zich hier uitstrekte.

Volkstuinen opnieuw de dupe van ontwikkeling Erasmuszone?

 

De projectontwikkeling langs de Erasmusweg heeft al heel wat offers gekost van de volkstuinders die daar jarenlang “hun stekkie” hadden. Inmiddels is de grond van alle particuliere tuintjes (en het waren er veel) overgegaan in eigendom van de projectontwikkelaars. Er moet gebouwd worden! Er heerst immers woningnood.

Wisseling van de wacht

 

Nu de wisseling van bestuur een feit is, is het tijd voor de oude voorzitter om op de afgelopen periode terug te kijken. Mijn voornaamste speerpunt was, gesteund door de rest van het bestuur, de vereniging verder te begeleiden op de weg naar meer proactiviteit.

Moerascipressen worden verplaatst

 

De Adviescommissie Bezwaren heeft het bezwaar dat de AVN had ingesteld tegen de kapvergunning voor de moerascipressen achter het gebouw van Buitenlandse Zaken gegrond verklaard. Het advies luidt nu dat de bomen verplaatst moeten worden. Een mogelijke geschikte locatie zou de oever van de Schenk bij de nieuwbouwwijk aan de Boekweitkamp kunnen zijn. Maar de gemeente wil ze daar niet hebben.