Home » NIEUWS » Pagina 2

Het relaas van een lantaarn

 
 

In het kader van de restauratie van de Japanse tuin in Clingendael werd historisch onderzoek gedaan naar de chrysantlantaarn die in slechte staat verkeerde. Na veel reparatiestappen staat er nu uiteindelijk een Hollandse replica. AVN-portefeuillehouder Joost Gieskes schreef er een boekje over.

Havennatuur in Scheveningen

Geplaatst op
 
 

Ooit was de verkoop van duinzand een goede handel. Via vaarten werd het afgegraven zand afgevoerd. Den Haag is die mooie stad achter de duinen die nog overgebleven zijn. Oplettende Hagenaars en Hagenezen kunnen overal in die stad kleine en grotere overblijfselen terugvinden van de duinnatuur die zich hier uitstrekte.

Moerascipressen Buza worden verplant

 
 

De adviescommissie bezwaarschriften heeft het bezwaar dat de AVN had aangespannen tegen de kapvergunning voor de moerascipressen achter het gebouw van Buitenlandse Zaken gegrond verklaard. Het advies luidt nu dat de bomen verplaatst moeten worden. Een mogelijke geschikte locatie is de oever van de Schenk bij de nieuwbouwwijk aan de Boekweitkamp.