Home » NIEUWS

Uitnodiging Kunsttentoonstelling: mis het niet, tot en met de 26ste!

 

U bent van harte uitgenodigd op de AVN jubileumkunsttentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’, tot en met 26 september in de Haagse Kunstkring (HKK), Denneweg 64, woensdag t/m vrijdag 12.00 – 17.00 uur / zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur. Toegang gratis.
Na 95 jaar inzet van de AVN voor natuurbescherming willen we nu vieren wat de natuur ons heden ten dage te bieden heeft! Op onze oproep aan kunstenaars om werk te maken gericht op de natuur in en om Den Haag werd enthousiast gereageerd. Kom kijken naar het mooie resultaat!

Jubileum 95 jaar AVN – programma

 

Na 95 jaar inzet van de AVN voor natuurbescherming willen we nu vieren wat de natuur ons heden ten dage te bieden heeft! Op onze oproep aan kunstenaars om werk te maken gericht op de natuur in en om Den Haag werd enthousiast gereageerd. Van 1 tot en met 26 september kunt u komen kijken naar het mooie resultaat: de tentoonstelling ‘Ode aan de natuur in Den Haag en omgeving’. Daarnaast zijn een aantal activiteiten georganiseerd.
Iedereen is welkom op de tentoonstelling in het gebouw van de Haagse Kunstkring (HKK) aan de Denneweg 64.
Woensdag t/m vrijdag 12.00 – 17.00 uur / zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur.
AVN leden hebben natuurlijk toch een streepje voor en ontvangen eenmalig bij vermelding van hun lidmaatschapsnummer de jubileumbrochure (zolang de voorraad strekt) en een drankje.

Kantoor in park Sorghvliet

 

Onlangs publiceerde de gemeente plannen van het Rijk voor een groot kantoorgebouw met parkeerplekken pal naast het Catshuis, middenin park Sorghvliet. Het kantoor zou tijdelijk ambtenaren moeten huisvesten zolang het Binnenhof wordt verbouwd. Omwonenden, belangengroepen, politieke partijen en ook de AVN spreken zich uit tegen deze plannen.

Verdwenen planten in het Scheveningse havengebied

 

De AVN heeft een rapport gemaakt waarin zowel de gemeente als VolkerWessels, als projectontwikkelaar actief in het havengebied, gewezen worden op de kansen die er in het gebied liggen voor natuurontwikkeling. Postzegelniveau weliswaar, want er is veel versteend, maar het rapport werd dankbaar in ontvangst genomen en men ‘ging ermee aan de slag’. Helaas zien […]

Aan de slag in de Scheveningse Bosjes

 

Alweer zes jaar geleden had de gemeente grootse plannen om de Scheveningse Bosjes en omliggende gebieden te veranderen in een ‘Internationaal Park’. Met 24 food trucks op de zandvlakte en een 1000 m lange witte bank. In september 2017 kwam een denktank met een breed gedragen visie die later dat jaar werd vastgesteld door de gemeenteraad. Nu ligt er een voorstel van het college van B&W voor de uitvoering ervan. Wat komt er van de voorstellen in de visie terecht?

Behoud Watergat voor de natuur

 

Watergat is in opspraak. Dit deel van het zogenoemde Geestje in Monster-Noord, gelegen direct achter de duinenrij tussen de Molenslag en het Schelpenpad heeft een bewogen geschiedenis. Ondanks pogingen dit te voorkomen is er nu een prachtig stukje natuur aan het ontstaan.

Mega sportcomplex pal naast het Westduinpark

 

Op 23 april presenteerden 22 Haagse sportclubs een plan voor een gigantisch complex – in totaal 16.000 m2 – pal naast Natura 2000-gebied Westduinpark aan sportwethouder Hilbert Bredemeijer. Het zou er in 2025 moeten staan. Naast een massief gebouw moeten er ook parkeerplaatsen komen.

Bouw strandhuisjes Kijkduin schadelijk voor natuur

 

In de afgelopen weken zijn in de duinen van het Zuiderstrand bij Kijkduin voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van 40 strandhuisjes. Natuurorganisaties constateren dat de werkzaamheden schadelijk zijn voor de natuur en niet stroken met eerder afgegeven vergunningen. Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, AVN, het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vinden dat gemeente Den Haag niet op deze manier met de kwetsbare natuur in de kuststrook mag omgaan. Daarom hebben zij een handhavingsverzoek ingediend bij zowel de gemeente als de provincie en het Hoogheemraadschap van Delfland.