Home » jaarstukken

Jaarstukken 2020

 
 

Agenda-ALV-digitaal 17 april 2021 Concept Verslag digitale ALV 16 november 2020 Concept Jaarverslag AVN 2020 ALGEMEEN DEEL Concept Jaarverslag PHs AVN 2020 Concept Balans 2020-12-31 Concept resultaat 2020 en begroting 2021 Alle stukken zijn in concept, hangende goedkeuring van de ALV

Eerdere jaren

Geplaatst op
 
 

Jaarverslag 2019 Agenda ALV 2020 digitaal Verslag ALV AVN 13 april 2019 Jaarverslag 2019 – ALGEMEEN DEEL 2019 Jaarverslag portefeuillehouders-1 Jaarcijfers 2019 Begroting 2020 Toelichting begroting 2020 Balans 31.12.19 Verslag kascommissie  over 2019 Jaarverslag 2018 Agenda ALV 13 april 2019 Conceptverslag ALV 14 april 2018 Jaarverslag 2018 Algemene deel Jaarverslag 2018 Portefeuillehouders Financieel Jaarverslag 2018 […]