Home » Boomnieuws » Bomen Sportcampus Zuiderpark

Bomen Sportcampus Zuiderpark

Geplaatst op
In het voorjaar 2014 is de kap voor de eerste fase van dit project uitgevoerd. Deze is nodig voor de bouw van de Campus. Hierbij zijn 134 bomen gerooid.

In oktober jl. is het definitief ontwerp voor de tweede fase afgerond. Dit betreft de herinrichting van het hele gebied, waarbij de realisatie van de benodigde parkeerplaatsen de belangrijkste factor vormt. Hierbij moeten 158 bomen worden gekapt en 47 bomen worden verplant. Op 5 november jl. ben ik uitgenodigd voor overleg over dit ontwerp. Dit overleg bestond voornamelijk uit een toelichting op de kap en een uitleg over de herplant van de te gebruiken boomsoorten. Er bleef helaas weinig tijd over om (kritische) vragen te stellen. Over een aantal te kappen bomen heb ik vragen gesteld om die te behouden. Hier werd door de ontwerper zeer negatief op gereageerd.