Home » Bijzondere stadsbomen

Bijzondere stadsbomen

De Italiaanse populier is een mooie, geliefde, maar ook omstreden boomsoort. De boom heeft bij beheerders een slechte naam en daardoor mag hij in de stad niet altijd oud worden.  Dat beeld wordt in dit artikel genuanceerd.  De Italiaanse populier heeft vele goede eigenschappen. Dendroloog Joost Gieskes (portefeuillehouder AVN) verdiepte zich in de boomsoort en maakte een overzichtelijk verhaal dat u HIER kunt downloaden.

In 2012 vond een dunning plaats in het dennenbos van de Belvedère-duin. Oorspronkelijk waren 82 honderdjarige dennen aangemerkt voor kap. Na protest van wijkvereniging Van Stolkpark, ondersteund door de AVN, heeft de gemeente een nieuwe keus gemaakt en zijn er in overleg slechts 47 bomen gekapt. De Belvedère-dennen behoren tot de oudste Corisicaanse dennen in Nederland. Ze hebben in Den Haag de oorlog overleefd omdat ze toevallig in sperrgebied lagen. Dendroloog Joost Gieskes zette naar aanleiding van de dunning  de historie van de Belvedère-dennen op papier. U kunt het document HIER downloaden.