Home » Beleidsplan

Beleidsplan

In het jaar 2014 is het bestuur begonnen met de opzet van een nieuw beleidsplan voor de organisatie van de AVN. Directe aanleiding was het teruglopende ledenaantal. Op de tweede plaats wil het bestuur en verbeterde sturing geven aan de interne organisatie. De werkwijze van de AVN verschuift de laatste jaren steeds meer van reactief naar proactief. We willen meer eigen initiatieven ontwikkelen en daar hoort een beleid- en actieplan bij.
Het bijgaande plan is een levend document dat voortdurend zal worden aangepast aan de mogelijkheden die er zijn.
Klik HIERvoor het beleidsdocument.