Home » app

Unieke verplanting van vier Haagse Iepen

Geplaatst op

Vier beeldbepalende Haagse iepen (Ulmus Pumila) van ongeveer 80 jaar oud worden binnenkort op unieke wijze verplant. De bomen op de Sportlaan, tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Oude Buizerdlaan, worden op verzoek van de omgeving én omdat ze zo bijzonder zijn, verplant naar de Groenzone Haagse Beek aan de overkant van de weg. De verhuizing is nodig in verband met de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd en tegelijkertijd wordt het riool vervangen.

Bouwen in het Parnassiabos, kan dat zomaar?

Geplaatst op

Parnassia heeft plannen voor nieuwe woonwijken op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis. Daarvoor zou 4,6 ha bos moeten worden geofferd. De AVN pleit voor behoud van natuurwaarden en heeft een alternatief plan geschetst. Download HIER het rapport van de AVN

Standpunt AVN kastanjes Scheveningseweg

Rond het agendapunt ‘Advies Denktank Spoorvervanging Scheveningseweg’, dat afgelopen woensdag 4 oktober in de raadscommissie Leefomgeving werd behandeld, (maar wegens gebrek aan tijd is verdaagd naar volgende maand) leven t.a.v. de keuze voor kap van de kastanjebomen verschillende gedachtes. Graag leg ik u onderstaand uit hoe er binnen de AVN gedacht wordt en waardoor mogelijk verwarring is ontstaan.

Standpunt AVN t.o. uitbreiding Madurodam

Geplaatst op

Binnen de Haagse discussie over de uitbreiding van Madurodam blijken misverstanden de ronde te doen over de houding en het standpunt van de AVN. In onderstaande verklaring willen we daarin graag duidelijkheid scheppen. Klik hier het AVN advies dat is gestuurd naar Raadsleden en Wethouders over het Collegevoorstel en PUK Uitbreiding Madurodam (juni 2017)

Voorstellen voor het beheer van de Scheveningse Bosjes

Geplaatst op

De AVN doet hierbij voorstellen voor het beheer van de Scheveningse Bosjes, ten behoeve van het beheerplatform Scheveningse Bosjes en/of de denktank Scheveningse Bosjes/Westbroekpark. In dit document worden, naar aanleiding van eerdere beheerdocumenten, voorstellen gedaan door AVN-leden en derden die zich betrokken voelen bij het natuurschoon van de Scheveningse Bosjes, incl. Belvedereduin en Waterpartij. Reactie van geïnteresseerden zijn welkom via info@avn.nl

Uitbreiding Madurodam in duinbos ?

Geplaatst op

Vrijdag 9 juli 2016 heeft de AVN het laatste voorstel van Madurodam op schrift gekregen. Ondanks het inkrimpen van de plannen gaat daarmee toch nog 16.000m2 natuurrijk bos verloren. De AVN vindt dat te veel. Het is in strijd met de randvoorwaarden van de gemeente en de uitgangspunten van de organisaties: kwantiteit en kwaliteit van het groen moet behouden blijven en vrij toegankelijk voor publiek. Het gaat hier om aaneengesloten, rustig bos met leefgebied voor eekhoorns en veel vogelsoorten. Bovendien is het de ecologische verbindingszone tussen Scheveningse Bosjes en Westbroekpark en verder. Het huidige bosperceel is van veel betere natuurkwaliteit dan het bospark dat Madurodam ervan wil maken op eigen terrein.