Home » jaarstukken » ALV 13 april 2024

ALV 13 april 2024

Geplaatst op

Op zaterdag 13 april 2024 houdt de AVN haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.

 

Stukken
Hieronder vindt u alle stukken ter voorbereiding van de ALV. De links zullen actief worden als de stukken beschikbaar zijn

Agenda ALV 13 april 2024
Concept verslag ALV 2023
Jaarverslag 2023 portefeuillehouders
Jaarverslag over 2023 bestuur
Resultaat 2023 en begroting 2024
Balans 2023
Verslag kascommissie over 2023