Wat ons bezig heeft gehouden de afgelopen tijd
AVN Actualiteiten
juli 2024
Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Klik voor een abonnement!

Colofon

AVN Actualiteiten is een regelmatige online nieuwsbrief van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken. De vereniging zet zich in voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering van natuur en groen. De AVN informeert over de waarde van natuur en landschap. Zij volgt het doen en laten van de overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot stand komen van beheer- en beleidsplannen.

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement   |   Bekijk online
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en Omstreken
Badhuisstraat 175, Den Haag
© AVN