Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Nieuwsberichten anker

Nieuwsberichten

Gebouw Bloem en Daal gaat niet door Natuur belangrijk
13-04-2017
IMG_8271
De bouw van een groot appartementencomplex aan de Daal en Bergselaan tussen Bergkerk en Ranonkelstraat gaat definitief niet door. Het groene eiland dat daar op de hoek van het Stokroosveld ligt is te waardevol om te laten verdwijnen.
Standpunt AVN t.o. uitbreiding Madurodam
06-03-2017
Half logo AVN
Binnen de Haagse discussie over de uitbreiding van Madurodam blijken misverstanden de ronde te doen over de houding en het standpunt van de AVN. In onderstaande verklaring willen we daarin graag duidelijkheid scheppen.
Buurtbewoners staan lijnrecht tegenover Madurodam
06-03-2017
madurodamnieuws
Buurtbewoners en AVN voerden harde actie zondagmiddag bij Madurodam in Den Haag. Ze boden honderden handtekeningen aan omdat ze tegen de bomenkap zijn die nodig is voor uitbreiding van het park.

“Er is al zo weinig groen in de stad. En dit is een belangrijk ecologisch verbindingsstuk tussen de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark en de Nieuwe Scheveningse Bosjes”, zegt een van de boze buurtbewoners. Madurodam zegt echter dat het om een verwaarloosd stuk bos gaat. De goede bomen willen ze laten staan en integreren in het nieuwe deel van het pretpark

Bron van tekst en video: Hart van Nederland
Stedelijke Groene Hoofdstructuur blijft beschermd!
10-11-2016
Agenda Groen
De  AVN heeft erop aangedrongen dat het gemeentebestuur de verplichting tot het in stand houden en versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur weer op neemt in de nieuwe Agenda Groen 2016. Zie ook brief aan college.
En met succes! Op 6 oktober hebben zowel wethouder Revis als Wijsmuller dit principe  ondersteund.  Wethouder Wijsmuller voegde nog te dat de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in bestemmingsplannen moet worden vastgelegd.

Natuurkwaliteit Madurodambos
04-11-2016
Madurodambos
De AVN heeft afgelopen jaar een inventarisatie gemaakt van de natuurkwaliteit van het bos achter Madurodam. De kans is groot dat een derde van het bos geofferd wordt aan de uitbreiding van het attractiepark. De AVN wil aan Madurodam en de politiek duidelijk maken dat het offeren van zo'n groot stuk stedelijke natuur geen weg terug kent.
Voorstellen voor het beheer van de Scheveningse Bosjes
19-09-2016
DSC04157
De AVN doet hierbij voorstellen voor het beheer van de Scheveningse Bosjes, ten behoeve van het beheerplatform Scheveningse Bosjes en/of de denktank Scheveningse Bosjes/Westbroekpark.
In dit document worden, naar aanleiding van eerdere beheerdocumenten, voorstellen gedaan door AVN-leden en derden die zich betrokken voelen bij het natuurschoon van de Scheveningse Bosjes, incl. Belvedereduin en Waterpartij. Reactie van geïnteresseerden zijn welkom via info@avn.nl
Go's en No-go's voor Scheveningse Bos en Westbroekpark
12-09-2016
Parade
Heeft u zich aangemeld voor een van de stadsgesprekken over de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark? De inschrijftermijn is voorlopig verlengd (http://stadslabgroen.nl/aanmelden/). Als u er niet bij kunt zijn, kunt u tot 17 oktober ook digitaal meepraten. We hopen dat velen van u dat doen, zoals ook veel AVN-leden dit jaar hebben gereageerd op de eerste plannen voor het Internationaal Park.
Uitbreiding Madurodam in duinbos ?
18-07-2016
Delta madurodam crop
Vrijdag 9 juli 2016 heeft de AVN het laatste voorstel van Madurodam op schrift gekregen. Ondanks het inkrimpen van de plannen gaat daarmee toch nog 16.000m2 natuurrijk bos verloren. De AVN vindt dat te veel. Het is in strijd met de randvoorwaarden van de gemeente en de uitgangspunten van de organisaties: kwantiteit en kwaliteit van het  groen moet behouden blijven en vrij toegankelijk voor publiek. Het gaat hier om aaneengesloten, rustig bos met leefgebied voor eekhoorns en veel vogelsoorten. Bovendien is het de ecologische verbindingszone tussen Scheveningse Bosjes en Westbroekpark en verder. Het huidige bosperceel is van veel betere natuurkwaliteit dan het bospark dat Madurodam ervan wil maken op eigen terrein.
21-03-2016
Oosterbeek rotonde klein
Bosreservaatje Stokroosveld ten offer aan bouwplan
10-03-2016
IMG_8271
Enige tijd geleden werd duidelijk dat er bouwplannen zijn voor de hoek Daal en Bergselaan en Ranonkelstraat. De buurt reageerde furieus op het plan. Tijdens een presentatie op 12 januari 2016 brachten ze de gevolgen van deze nieuw bouw al in beeld tijdens een presentatie aan de wethouder. Die was er verlegen mee en vroeg zich af of er nog meer gegevens waren tegen bouw van het appartementencomplex. Zodra het weer enigszins acceptabel was gingen Aletta de Ruiter en Adri Remeeus een kijkje in het veld nemen. Eind februari is het prachtig weer en het vogelorkest begint met stemmen. Teken dat er veel leven op deze plek actief is.
Reactie AVN op plannen Internationaal Park
15-01-2016
Half logo AVN
De AVN heeft een reactie geschreven op de plannen voor het Internationaal Park. Tijdens de afgelopen weken hebben duizenden Hagenaars geprotesteerd tegen de plannen uit het Ambitiedocument van de wethouder Boudewijn Revis. Verschillende  belanghebbendengroepen  hebben een facebookpagina gestart om publiek voor te lichten en gezamenlijk argumenten te verzamelen. De AVN heeft allereerst samengewerkt met alle wijkverenigingen rondom de Scheveningse Bosjes. Daarna is er contact gezocht met de Facebookgroepen en hebben we ook deelgenomen aan de demonstratie op 10 januari. We hebben interviews gegeven aan het programma Nieuws en CO op NPO 1 en met dagblad Trouw. NRC en radio West hebben weer aandacht besteed aan de organisatoren van de demonstratie. Er heerste een enorme saamhorigheid. Half Den Haag is zich rot geschrokken van de plannen.
Bijgaand treft u de reactie van de AVN.
AVN wandelroute App nu ook voor android
14-01-2016
android app
De AVN heeft van een aantal interessante wandelroutes in Den Haag in een App gemaakt. deze is nu te downloaden in de App store op een iPhone of in de Google play store voor Android smartphones. Zoek naar AVN wandelroutes. Veel wandelplezier
Geef uw reactie op de plannen Internationaal Park
01-01-2016
Kaartje nieuwe indeling SB
Doet u ook mee? We vragen u om uw mening over park en bos te sturen (tot 17-01-2016):
per e-mail naar info-internationalezone@denhaag.nl
of per post naar:  Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Projectmanagement Den Haag (PmDH), t.a.v. mevr. M. Dijkstra, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag, onder vermelding van ‘Internationaal Park’.
01-12-2015
DSC04184
Plan Snowworld voor Raad van State
05-11-2015
Idee hoogte verlengde baan SnowWorld klein
Of de derde baan van SnowWorld in het Buytenpark tot ruim 300 m mag worden verlengd en tot ongeveer 70 m verhoogd is vanaf nu een zaak van de Raad van State. De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft namelijk vrijdag 30 oktober het gemeentelijk besluit hierover ter beoordeling voorgelegd aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van dit hoogste administratieve rechtscollege in Nederland.
Advies behoud 54 lindebomen Van Deventerlaan
24-07-2015
IMG_5078
Op verzoek van enkele bewoners uit de Voorburgse Van Deventerlaan heeft boomdeskundige Bas Steenks een advies geschreven over de levensverwachtingen van 54 oude lindebomen na ingrijpende graafwerkzaamheden in de straat voor aanleg van riolering. De gemeente Voorburg liet eerder weten dat de kans op onherstelbare schade zeer groot is. Bas Steenks legt uit waarom dit scenario wel  mee zal vallen en dat behoud van de oude bomen grote kans van slagen heeft.
Kastanjes Koninginnegracht mogen blijven
23-06-2015
kastanjes kon.g. klein
De monumentale kastanjes kunnen blijven. Dat besloot afgelopen week de voorzieningenrechter van de Raad van State.

AVN-advies voor bikersroute Uithof
06-04-2015
biker
Op verzoek van de AVN en de Haagse Vogelbescherming (HVB) wordt er een natuuronderzoek gedaan naar de consequenties van de aanleg van een moutainbiketrail in de Uithof. De recreatiebehoefte voor bikers blijkt groot en de gemeente Den Haag wil graag aan de vraag voldoen.
Vette klei in landgoed Marlot funest voor natuur
05-01-2015
IMG_6546
Afgelopen herfst is er in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuw dijkje aangelegd langs de doodlopende boezemwatering in park Marlot. Bij de afwerking van de werkzaamheden heeft de aannemer de overgebleven klei uitgestort tussen de eikenbomen aan weerszijden van het fietspad. Dat is funest voor de natuur van de oorspronkelijke zandbodem.
Bosgeschiedenis van de Hollandse kust
11-09-2014
IMG_4338
Hoeveel invloed heeft de mens in de loop der eeuwen gehad op de ontwikkeling van de bossen op de oude strandwallen? Het Haagse Bos is hier een laatste overblijfsel van. Esther Vogelaar deed er in 2012 wetenschappelijk onderzoek naar en kwam tot de ontdekking dat het (nuttig) gebruik van bos en ontbossing elkaar sterk hebben afgewisseld. In Haagwinde leest u een verkort artikel. Haar hele scriptie is HIER te downloaden.
Symposium AVN bespreekt biodiversiteit
10-06-2014
DSC03594
Ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Frits Prillevitz organiseerde de AVN op 3 april jongstleden een symposium over biodiversiteit. Een inspirerend onderwerp waarvoor drie sprekers waren uitgenodigd die ieder met een eigen invalshoek het thema benaderden. Doelstelling van de bijeenkomst was het verzamelen van ideeën als aanzet voor een nieuw gemeentelijk groenbeleidsplan in 2015.

AVN maakt eigen visie voor Haags Binnenduinbos
19-09-2013
Bospad
De ontwikkeling van het Internationale Park voor de Vrede, zoals de gemeentelijke planontwikkelaars de groengebieden rond de Scheveningse Bosjes noemen, baren natuurliefhebbers grote zorgen.  Wat wil Den Haag met het gebied? Blijft de tot op heden zo kenmerkende rust gespaard of wordt het groen straks gebruikt als decor voor meer culturele activiteiten? (De visie is HIER te koop)